سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سیدمحمدرضا نوحی – شرکت برق منطقه ای اصفهان
فریبرز اقدارنیا – شرکت برق منطقه ای اصفهان
رضا پورآقابابا – شرکت برق منطقه ای اصفهان
بهزاد امیری – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:
مهندسی ارزش یک روش سیستماتیک و خلاق برای بهینه کردن هزینه در طول عمر، کاهش زمان ، افزایش سود ، ارتقاءکیفیت ، توسعه بازار ، حل مشکل و استفاده از منابع با اثر بخشی بیشتر می باشد که به عنوان روشی کارآمد برای شناسایی و حذف هزینه های غیر ضروری ، با حفظ و ارتقاء کیفیت شناخته شده است . در این مقاله، روش های تأمین برق مناطق انارک و خور در یک افق دراز مدت مورد بررسی قرار گرفته است. انجام مهندسی ارزش در این پروژه، ارائه طرح های بهینه با استفاده از انرژی های نو، کاهش هزینه ها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه را در پی داشته است.