سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمید آخوندی شیویاری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامعلی رئیسی اردلی – عضو هیئت علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه یکی از دغدغه های اساسی سازمان ها دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد متناسب، جامع و اثر بخش است تا به کمک آن وضعیت موجودخود را شناسایی کرده و با تعریف مناسب وضعیت مطلوب خود، در مسیر سرامدی قرار گیرند.
در همین راستا در سال های گذشته سیستم های مختلف مدیریت کیفیت و مدل های سرآمدی دمینگ، مالکوم بالدریج و مدل متاخر بنیاد مدیرتی کیفیت اروپا به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی توسعه یافته اند. این مدل ها با تعریف معیارهایی ثابت با امتیازات یکسان برای تمام سازمان ها، عملکرد سازمان های مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهند. اما به عقیده نگارنده اصولا سازمان های با ماهیت، اهداف و با زمینه های کاری متفاوت مانند سازمان های دولتی، خصوصی و واحدهای تولیدی یا خدماتی کارکردهای مختلفی داشته و ارزیابی همه انها بوسیله یک مدل ثابت بامعیارها و امتیازهای یکسان همراه با مسامحه خواهد بود.
در همین راستا و به جهت افزایش اثر بخشی اقدامات بهبود منتج از خود ارزیابی سازمان ، هدف این تحقیق ارائه یک رویکرد نوین خود ارزیابی است که بتواند با بهره گیری از مفاهیم و معیارهای سرآمدی، عملکردهای تعالی هر سازمان خاص را شناسایی کرده و با کمک تکنیک های مهندسی ارزش توسعه دهد، همچنین متناسب با اهمیت این عملکرد ها در سرامدی، سازمان را مورد ارزیابی قرار داده ونقاط قوت و زمینه های نیازمند بهبود رابدست دهد. برای توسعه این رویکردد خود ارزیابی، از پارادایم فرایند وتکنیک های مهندسی ارزش استفاده می شود.