سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه لاجوردی – شرکت مهندسین دانشمند

چکیده:

مهندسی ارزش یک فناوری شناخته شده و پذیرفته شده درجوامع صنعتی است که به تدریج در جامعه ى فنی ایران نیز مطرح شده و کاربردهای آن به ظهور رسیده است. در حقیقت مهندسی ارزش عبارت است از: فرآیندی منطقی و تدوینی افته و استفاده از روش های فنی مختص هر پروژه جهت افزایش و کاهش یا ثابت نگهداشتن آن. گرچه در حال حاضر هیچ روش، ضابطه و دستورالعملی برای اعمال این روش در پروژه های بزرگ وجود ندارد، با وجود این پیشنهادات متفرقه و غیرسازماندهی شده ى بعضی از دستا ندرکاران برای بکارگیری روش های مهندسی ارزش در کشور ما برای طرح هایی که در بهبود روش های اجرا و کاهش هزینه های اضافی بیان می شود با استقبال مواجهه نمی شود. بی شک به همان اندازه که کیفیت و چگونگی نظرات مهم است، کمیت آنها نیز دارای اهمیت میب اشد. بنابراین باید شرایط آزاداندیشی فنی در متن پروژه های اجرایی فراهم گردد و نباید با انتقاد و عیب جویی از نظرات ارائه شده از شور و اشتیاق نظرات کاست. در این مقاله ضمن بازبینی ویژگی ها و شاخصه های مهندسی ارزش و تجزیه و تحلیل سیر تاریخی آن به بررسی نقش مهم مهندسی ارزش در پروژه های اجرایی پرداخته و در ادامه ى بحث ارزش مهندسیمورد توجه قرار خواهد گرفت.