سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

در تعاریف اولیه مهندسی ارزش، شاخص ارزش به شکل: Value = {(Function + Quality) / Cost }=(F + Q) / Cتعریف شده است.در واقع این فرمول شاخص ارزش را، نسبت ارزش (عملکرد + کیفیت) به هزینه آن میداند. تکنیک مهندسی ارزش ما را به سمتی هدایت مینماید که با حداقل هزینه و بدون فداکردن کیفیت بتوان به اهداف پروژه دست یافت. این روش کیفیت و عملکرد را ارتقاء میدهد و این ارتقاء کیفیت، به تقلیل هزینه ها منجر میگردد. روشهای دیگر تقلیل هزینه که بدون توجه به عملکرد و کیفیت سعی در تقلیل هزینه ها دارند عملا مجموع هزینه های دوره عمر پروژه را افزایش میدهند. در این مقاله با نگاهی اجمالی به مفاهیم مهندسی ارزش و دیگر روشهای تقلیل هزینه ها و بررسی نمونه های عملی در پروژه ها، برداشت خود را از تکنیک مهندسی ارزش عمق بخشیده و به ضرورت استفاده از این تکنیک در پروژه های عمرانی و صنعتی پی میبریم.