سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رمضانعلی قربانیان – شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر

چکیده:

اصولا سنگ به جهت سختی و مقاومت بالا، مشکلات عدیده ای را در خصوص حمل فراهم میسازد که پیمانکاران عموما از آن گریزانند. در کارگاه سد البرز نیز به جهت حجم زیاد (در حدود ۴۲۰۰۰۰۰۰ مترمکعب) شرایط اقلیم منطقه، صعب العبور بودن معدن سنگ و هزینه احداث جاده، زمینه ای فراهم آورده است تا طرح انتقال مصالح سنگی در قالب گزینه های دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرد. از آنجا که در کشور ما طرح های مختلف و متنوعی در حال اجر است که اعتبارات زیادی را به خود تخصیص میدهند، لزوم بکار گیری مهندسی ارزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مهندسی ارزش فرض بر این است که هزنیه هر طرح را میتوان با مقایسه گزینه های محتمل در هر فعالیت و انتخاب گزینه بهینه، با حفظ کیفیت و کارائی به حداقل رساند. طرح حمل و انتقال مصالح سنگریزی از معدن قرضه به بدنه سد نیز از جمله طرحهایی است که میبایست از نظر مهندسی ارزش مورد بررسی قرار گیرد. لذا ذیلا تجزیه و تحلیل این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.