سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید رهنما – شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

چکیده:

دراین مقاله دوطرح پیشنهادی برای رفع مشکل بهره برداری دریکی ازمناطق تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ارائه گردیده و برای انتخاب یکی ازاین دوطرح و یاردهردوشاخصهای مناسب کمی و کیفی توزیع برق معرفی شده و پس ازانجام محاسبات فنی و اقتصادی طرحها باتوجه به نتایج این محاسبات مورد مقایسه قرارگرفته اند.استفاده ازاینگونه روشها درمطالعه سیستم و برنامه ریزی فنی شرکتهای توزیع برای تصمیم گیری نهایی و هزینه کردن اعتبارات توسعه و بهینه سازی مناسب خواهد بود.