سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز جباری – لیسانس مهندسی معدن – مدیر طرح ملی گاوشان – شرکت مهندسی مشاورمهاب ق

چکیده:

مهندسی ارزش را بازنگری خلاق سازمان یافته ارزشها ( Value) و هزینه ها (Cost) به منظور بیشینه کردن شاخص ارزش (Value/Cost) تعریف نموده اند که این فن آوری را می توان در تمام فعالیت ها به کاربست .اهمیت استفاده از فن آوری مهندسی ارزش بعنوان یکی از عناوین مهم کاهش دهنده هزینه اجرای طرحهای سد سازی ، مورد نظر کمیته جهانی سدهای بزرگ ( ICOLD) بوده که درنشریه شماره ۱۱۰ ( سال ۱۹۹۷ ) نیز مورد تأکید قرار گرفته است .برخی عناوین مهم ترین مهندسی ارزش های انجام شده در اجرای طرح ملی گاوشان عبارتند از :- تغییر در روش اجرای ناحیه تحت فشار تونل انتقال با توجه به شرایط حین اجرا .- بازنگری در عمق پی سنگی سد گاوشان .- بازنگری و بهینه سازی سیستم تحکیم موقت تونل ها .- بازنگری در فرازبند سد گاوشان .- بازنگری و تغییر مسیر تونل انتقال آب .هدف از ارائه این مقاله اشاعه فرهنگ استفاده ازاین فن آوری در اجرای طرحهای سد سازی و انتقال آب است که می تواند موجب افزایش کیفیت، کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه ها شده و با توجه به نیاز روز افزون کشور به اجرای پروژه های ذخیره وانتقال آب بتوان با استفاده از این فن آوری کیفیت وکمیت این پروژه ها را افزایش داد