سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ماشاا… حلاجی دزفولی – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
امیر دانش آذری – کارشناس شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان

چکیده:

نبود منابع قرضه مناسب در جنوب خوزستان و بعد فاصله منابع مو جود تا محل اجرای طر ح ها ، هزین ه ها ی گزافی بابت حمل خاک به پروژه ها تحمیل می کند، که باعث افزایش هزینه تمام شده طر ح ها می گردد . بنابراین هرگونه تغییر در پروژه های این منطقه که بدون آسیب رساندن به اصل پروژه از میزان عملیات خاکی بکاهد، می تواند درصد قابل توجهی از هزین ههای طرح را کاهش دهد. در این راستا اجرای مهندسی ارزش در طرح ساماندهی هورالعظیم حداقل ۴۰ % هزینه های طرح را کاهش داده است. عمده فعالی تهای انجام شده در این مهندسی ارزش بدین شرح است.
۱- کاهش ارتفاع با توجه به کم شدن ریسک پروژه با زدن سد در بالادست (سد کرخه)
۲- تغییر مشخصات فنی مانند: افزایش ضخامت لای ههای خاکریزی، تغییر مقطع و حذف دکوپاژ
۳- جابه جایی و مدیریت منابع قرضه