سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی اکبر نظام آبادی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی شهید عباسپور
بهنام اینانلو – دانشجوی کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی شهید عباسپور

چکیده:
در مناطق با آب و هوای خشک مانند ایران که محدودیت منابع آب دارند ، استفاده ی مؤثر از آب و حفظ و استفاده از آن به هر طریق ممکن ، اهمیت زیادی دارد. بنابراین با نگرش بر مهندسی ارزش در صرفه جویی در مصرف آب و استفاده ی مجدد از آب خاکستری می توان مصرف آبهای سطحی و زیر زمینی را کاهش داد و بنحوی ایجاد باز تولید کرد .لذا در این مقاله علاوه بر مهندسی ارزش،اهداف،مراحل،منافع و زمان انجام آن به بحث آب خاکستری ،انواع سیستم های آن، واحدهای موجود در سیستم آب خاکستری ،مزایا و امکان سنجی استفاده از سیستم آب خاکستری در ایران نیز پرداخته شده است