سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فتحی – کارشناس شرکت آب منطقه ای زنجان
فریدون زینعلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده:

مهندسی ارزش مجموعه ای از چند روش فنی به منظور بازنگری و تحلیل اجزای کار و استفاده از خلاقیت ها و روش های تحلیل سیستمی برای بهینه سازی طرح است. مهندسی ارزش یک تلاش منسجم در جهت تحلیل کارکرد سیستمها، تجهیزات، تأسیسات، نگهداری و تعمیرات، تعویض تسهیلات و مراحل اجرایی تدارکات به منظور دست یابی به کارکردهای پیش بینی شده با کمترین هزینه کلی می باشد. مهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینکه به تمام اجزای طرح توجه می کند، هیچ بخشی از کار را قطعی و مسلم نمی داند. هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهره برداری بدون افزودن بر هزینه ها یا کاستن از کیفیت کار است. با نگرشی کلی و طرح سئوالاتی در مورد مطالعات مرحله دوم پروژه انتقال آب از سدتهم و بند انحراف آب همایون به تصفیه خانه زنجان انگیزه اعمال مهندسی ارزش قبل از اجرائی شدن پروژه قوت گرفت و نتایج حاصل از آن نیز مثبت ارزیابی گردید.