سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حبیب الله بیات –
سید عبدالمجید نژادحسینیان – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پروژه های عمرانی با همکاری ارکان متنوعی به سامان میرسند که غالبا شخصیت حقوقی واحدی ندارند. از سوی دیگر فعالیتهای عمرانی در این پروژه ها اندرکنشهای متفاوتی با یکدیگر دارند به نحوی که بنا به جهات فنی، کیفی، اقتصادی و … به یکدیگر وابسته اند. نتیجتا در یک پروژه عمرانی فعالیتهای متنوعی که توسط اشخاص حقوقی متفاوت به انجام میرسد، وجود دارد که ارتباط فیمابین فعالیتها نزدیکی هر چه بیشتر ارکان مختلف را ضروری میسازد. همچنین تحقق اهداف کیفی پروژه ها در زمان مقرر و با هزینه ای مناسب با توجه به فعالیتها و پیچیدگی ارتباطات آنها، تعریف ساختاری منظم را که در آن کلیه ارتباطات فیمابین فعالیتهای مختلف دیده شده باشد، طلب مینماید. این مقاله چنین ساختاری را جهت کاهش هزینه ها و برای کاربرد در پروژه های پیشنهاد مینماید و ضمن توضیح اجزای آن، ملزومات آن، مشکلات و مزایای آن نتیجه گیری مینماید که بسیاری از مشکلات پروژه های ساختمانی از جمله زیاد نیروی کار به صورت دوباره کاری ها و اصلاح و تکمیل کارهای انجام شده، اتلاف زیاد مصالح ساختمانی به جهت تخریب و اصلاح، تلف شدن هزینه به جهت پرت نیروی انسانی و مصالح و تاخیر زمان، افت کیفیت پروژه های ساختمانی و بالاخره تاخیر زیاد در اجرای پروژه های ساختمانی ریشه در بی نظمی کاری و ساختار نامناسب فعالیتهای متنوع، گسترده و پیچیده ساختمانی دارد.