سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهرام روشنی ممقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک نوری – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

حجم زیاد منابع مورد نیاز طرح های خدمات شهری و ضرورت ارتقای کیفیت ارائه ى خدمات و افزایش رضایت شهروندان و در عین حال کاهش هزینه های طراحی و اجرای آنها، ضرورت استفاده از رویکرد مهندسی ارزش را در جهت نیل به اهداف بهینه ى سیستم های خدماتی ایجاب می کند. طراحی و اجرای طرح های خدمات شهری به خصوص طرح تفکیک زایدات شهری در مبدا، با بررسی مفاهیم مهندسی و مدیریت ارزش و ایجاد ارتباط منطقی بین کارکردهای مختلف مهندسی ارزش و کاربرد آن در طراحی و ارائه ى روش بهینه ى اجرای طرح تفکیک زایدات شهری در مبدا، به عنوان یکی از طرح های اساسی سامانه ى خدمات شهری در شهرداری امکانپ ذیر میب اشد. مهندسی ارزش یا مدیریت ارزش روش کارآمدی برای کاهش هزینه ها و به طور همزمان، بهبود عملکرد و کیفیت اجرای طرح های خدمات شهری بوده که میت واند با شناسایی و ارتقای شاخص های ارزش و بکارگیری خلاقیت ها و نظرات خبرگان و متخصصان، رضایت شهروندان را افزایش دهد. بهبود شرایط محیطی، کاهش آلودگی های ناشی از تولید زباله و حفظ محیط زیست، صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی و هزینه های جمعآ وری و حمل و نقل زباله، افزایش رضایت شهروندان و در نهایت کمک به اقتصاد کلان کشور و ایجاد زمینه های اشتغال، ما را به سمت استفاده از رویکرد مهندسی ارزش در طرح های خدمات شهری سوق می دهد. در این مقاله با نگاه کاربردی به تعریف مهندسی ارزش، به کاربرد آن در طرح های خدماتی پرداخته شده و تاثیرات آن در روند مطالعه، طراحی و اجرا و نیز نتایج حاصل از اجرای طرح ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.