سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف،عضو دپارتمان R&D
علی خضرایی – مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از زمان پیدایش مهندسی ارزش تا امروز کاربردهای گسترده ای از این روش در طرح های مختلف از جمله طرح های صـنعتی و عمرانـی گزارش شده است . این کاربردها ناشی از ضرورت هایی است که مدیران طرح ها به دلیل در اخت یار داشتن منابع محدود و الزامات کارفرمایان یا کاربران با آنها مواجه بوده اند . گسترش ابعاد طرح ها و به دنبال آن پیچیدگی طراحی، حجـم زیـاد منـابع موردنیـاز بـرای سـرمایه گـذاری در طرح ها، روش های اجرای پروژه و ضرورت توجه به کیفیت و کاهش هزینه در فرایند مدیریت پروژ ه از جمله مسایلی است که موجـب توجـه بیشتر به رویکرد مهندسی ارزش گردیده است . در این مقاله تلاش می شود تفاوت میان مهندسی ارزش و بازنگری فنی طرح تشریح، ابهام در مورد یکسان بودن این دو برطرف گردد . نتیجه شفاف شدن این مرزبندی قرار گرفتن هر مولفه در جای خود و علاقمنـ دی بـرای بکـارگیری مهندسی ارزش توسط متخصصین حرفه ای در تمامی سطوح صنایع خواهد بود .