سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر شکاری – گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرحسین خسروجردی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه شرایط رقابت جهانی به گونه ای است که سازمان ها ناچار به بهبود کیفیت، افزایش رضایت مندی مشتری، کاهش هزینه ها وافزایش بهره وری به صورت همزمان می باشند. افزایش قیمت حصول و رقابت شدیدی که در بازار بین محصولات وجود دارد و از طرفی پیچیده تر شدن نگرش مشتری ها به محصول، انتظارات مختلف آن ها، مدیریت طرح و محصول را با معضل اساسی روبرو ساخته است. استرات ژی های کاهش هزینه برای رسیدن به بازار رقابت در مقابل حفظ و افزایش کیفیت محصول، معضل بزرگتر و پیچیده تری را مطرح می سازد. همچنان که تکنولوژی پیچیده می شود، مسائل انسانی و مدیریت نیز دچار پیچیدگی خاص می گردند. بنابراین توجه بهرویارویی با چالش های واقعی، خلاقیت و نوآوری را در طراحی محصول، فرآیندها و ارزیابی ها ایجاد می کند. حرکت به سمت تعالی و همچنان قادر به تحمل شکست بودن ، اساسا مکمل یکدیگر هستند و هیچ شرکتی نمی تواند بدون طرح ایده ها و رویکردهای جدید که توام با خطراتی نیز خواهد بود، به آن هدف دست یابد. امروزه سازمان ها نیاز به روش های نیرومندی در اجرای کسب و کار در قرن بیستو یکم دارند تا به حفظ و بقا و ارتقای مستمر سازمان در بازار رقابت جهانی امیدوار گردند. از این رو تکنیک شش سیگما با هدف شناسایی و حذف عوامل خطا، نیل به بهبود کیفیت در فرآیندها را منجر می شوند. همچنین خلاقیت و نوآوری یکی از اساس ترین ابزارهای بهبود بوده که در این راستا مهندسی ارزش ، ارائه محصول یا سرویس با بالاترین عملکرد در کمترین هزینه به مشتری را دنبال می کند.شش سیگما روشی سیستماتیک برای توسعه کیفیت تولید و فرآیندهای کاری سازمان است. شش سیگما با مشتری آغاز می شود تا به روشنی خواسته های سیستم را مشخص سازد و سپس اهداف بهینه سازی فرآیند را به مجموعه ای از اندازه گیریهای کمی و ابزارهای آماری پیوند می دهد و سعی در ایجاد یکنواخت سازی هدف و بهینه سازی کیفیت و بهره وری در فرآیندها دارد. مهندسی ارزش رویکردسیستماتیک و خلاقانه برای تحلیل کارکرد برای اطمینان از برآورده شدن کارکرد اجزا با حداقل هزینه ممکن می باشد. آنالیز کارکرد، قلب مهندسی ارزش بوده که با نیل به درک مناسب از کارکرد اجزا، ایده های مناسبی را طی فاز خلاقیت ارائه می دهد. تحلیل کارکردها مشخصه ی خاصی از مهندسی ارزش می باشد که آن را از دیگر روش های معمول کاهش هزینه یا تجدید نظر در طراحی جدا می نماید. هدف مهندسی ارزش بهبود ارزش می باشد ، نه صرفا کاهش هزینه. در واقع ارزش ایده آل تعادل صحیح، بین زمان ، هزینه و عملکرد می باشد. در این مقاله هر یک از دو متدولوژی مهندسی ارزش و شش سیگما، ابزارها و تکنیک های هر یک مورد بررسی قرار گرفته اس ت. در ادامه ضمن بررسی این دو متدولوژی با یکدیگر، مقایسه جنبه های تفاوت و تشابه آنها و اثرگداری هر یک روی دیگری انجام گرفته است