سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قربانی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت – ساخت دانشکده ى مهندسی عمران
اقبال شکری – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پروژه های عمرانی پیچیده و بی همتا هستند و این پیچیدگی میت واند به عنوان بستری برای بروز اختلافات گوناگون بین طرف های مختلف قرارداد عمل کند. بروز اختلافات در روند اجرای پروژه،
بین طرف های قرارداد، به طور مشهود و نامشهود، بر عوامل زمان، کیفیت و در نهایت هزینه تاثیر خواهد گذاشت. در این مقاله با تاکید بر اهمیت رفع اختلافات و ضرورت رسیدگی و کنترل ادعاها جهت تسهیل حرکت پروژه در مسیر تعیین شده، نقش مهم خلاقیت فردی و گروهی در حل اختلافات قراردادی در کنار سایر روش های موجود و متداول بررسی گردیده و با پرداخت به روش حل مساله بر اساس خلاقیت، اختلاف و رفع و حل آن به عنوان یک مساله در نظر گرفته می شود و در ادامه ارتباط بنیادی خلاقیت با مهندسی ارزش مورد توجه قرار می گیرد و نهایتا روش حل اختلاف ات با مهندسی ارزش بر مبنای ارتقای کیفیت با حفظ یا کاهش هزینه های مرتبط مورد بحث قرار می گیرد. در این بحث با بررسی منشا بروز اختلافات، به چگونگی کارکرد مهندسی ارزش در مراحل مختلف حیات پروژه و مقاطع خاص پرداخته می شود و در پایان، عملکرد مهندسی ارزش در روغن کاری چرخ های درگیر پروژه بواسطه ى اصطکاک اختلاف با ذکر دلایل نتیجه خواهد شد.