سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا اسکندری – کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل ،شرکت مهندسی ساخت و ساخت تاسیسات دریا
مهرداد صباغی – عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مشاور ت

چکیده:

کنترل و کاهش هزینه ها ونیل به مزایای رقابتی از اهداف اصلی موسسات، سازمانها وصنایع از جمله صنایع دریایی بهشمار می آید و تلاش مستمر سازمانها در فضای رقابتی و چالشی عصر حاضر آنان را بر آن داشت تا با یک رویکرد خلاق سازمان یافته جهت مشخص نمودن هزینه های غیر ضروری ، روی آورده و با این دیدگاه می توان مهندس ارزش را روشی برای استفاده از راه حل های خلاقانه برای کاهش در قیمت تمام شده پروژه های صنایع دریایی بدون وارد شدن خدشه به مشخصات کیفی آنها دانست که این قابلیت ، مهندسی ارزش را به یک ابزار مدیریتی کارآمد جهت دستیابی به اهداف کلان صنایع دریایی تبدیل نموده است و درباره ضرورت بکارگیری مهندسی ارزش می توان بیان نمود که با شناخت و کاربرد تکنیک های خلاق گامی در تقلیل هزینه های کالا/ پروژه و با حفظ سطح کیفیت یا عملکرد جذابیت، محصول ورقابت در بازارهای جهانی را راهم بخشید. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان توانمندیهای مهندسی ارزش در نیل به اهداف فوق با ذکرمثالهای کاربردی نتایج مطلوب و بهره گیری از فن آوری مهندسی ارزش در صنایع فراساحل را ارائه نماید.