سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید صدیق – شرکت سازه های پیش ساخته سبک
علیرضا حسنی فیض آبادی – شرکت سازه های پیش ساخته سبک

چکیده:

از آنجا که مسکن ضروری ترین نیازمندی بشر است , برقراری هماهنگی ابعادی در طراحی ساختمان با مطالعات اندازه شناسی انسان وویژگی های روحی و روانی , بسیار حائز اهمیت
است . به ویژه در تولید ساختمان به روش صنعتی , علاوه بر لحاظ نمودن معیارها و استانداردها , ارزیابی انسان در حالت سکون یا حرکت و ترکیب فعالیت ها در کار یا استراحت و
تامین نیازهای فردی در فضای زیستی می بایست مورد توجه قرار گیرد . شکل گیری فضاهای معمارانه باتوجه به ویژگی های کمی و کیفی این فضاها صورت می گیرد , درعین حالی که خصوصیات کمی یک فضا , موجب تغییر و تحول در خصوصیات کیفی آن نیز می گردد و این موضوع از دیرباز مدنظر معماران و طراحان بوده است . دراین مقاله , با اشاره به تاریخچه دانش اندازه گیری بدن انسان و بکارگیری شیوه های طراحی ومعماری فضاها , به موضوعاتی چون اهداف دانش مهندسی انسان در طراحی معماری – اندازه های بدن انسان ( زن و مرد ایرانی ) و تاثیر آن در طراحی معماری – و نحوه طراحی بهینه فضاهای زیستی اشاره شده است , گرچه در اصطلاح متداول , مباحث ارگونومی غ ا ل ب – اً به ارتباط انسان – ماشین و تاثیر متقابل این دو در افزایش بهره وری اشاره می کند , در عین حال در یک سمت این ارتباط دوگانه , انسان واقع است که چه در محیط کار و یا درمحیط خانه , تحتت اثیر شرایط محیطی و زیستی سرپناه خود قرار دارد و در محیط کار یا استراحت باید شرایط مناسب زیستی برای وی فراهم گردد که امید است مورد توجه طراحان و مهندسین ساختمان قرار گیرد .