سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش خرسندی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و
معصومه تراب زاده خراسانی –
علی اصغر خداپرست –

چکیده:

مهندسی ترافیک در یک محیط ناهمگون از مسایل اصلی در شبکه های سرعت بالا با امکانات کیفیت سرویس می باشد. تعیین ظرفیت ترافیک شبکه به تعیین حجم ترافیک قابل قبول در سطح هر لینک وابسته است و این خود نیازمند تخمین پارامترهای کیفیت سرویس است . از سوی دیگر تعیین ظرفیت مورد نیاز خطوط انتقال بر اساس ترافیک تخمینی شبکه نیازمند تخمین کیفیت سرویس در سطح جریانهای ترافیک بعنوان تابعی از ظرفیت خط است . پهنای باند هم ارز بطور وسیعی برای این منظور بکار گرفته شده است . در اکثر کارهای گذشته پهنای باند هم ارز بدست آمده با استفاده از مدل گوسین استفاده شده است که منجر به نتایج غیر واقعی برای انواع دیگر ترافیک می گردد . در این کار، پهنای باند هم ارز برای چندین نوع متفاوت ترافیک مورد بررسی قرار گرفته است . از آنجا که در سطح لینکها، جریانهای مختلف ترافیک از مدلهای آماری متفاوتی تبعیت می کنند، مسئله تعیین پهنای باند هم ارز در یک محیط ناهمگون نیز مورد مطالعه قرار گرفته است . یک مسئله اصلی نحوه تقسیم بافر خط بین جریانهای ترافیک می باشد. نتایج تئوری با نتایج واقعی بدست آمده از شبیه سازی مقایسه گردیده است که نشان می دهد بدون تقسیم بافر نتایج تئوری به شبیه سازی نزدیکتر است.