سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا طاهری – دانش آموخته مهندسی صنایع و دانشجوی ارشد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله ضمن اشاره گذرا به تحولات در قرن ۲۱ و ترسیم ویژگیهای آن با نگاهی آینده شناسانه ، سـعی می شـود بمنظور زمینه سازی نقد بنیادین مبانی و کارکردهای فعلی مهندسی صنایع به بازنگری و ترسیم چشم اندازها و تعاملات آن با موصوف هـا ی دانایی پرداخته شود. در گذر از این صورت بندی است که تولدی جدید برای این دانش مهم معنا پیدا میکند و می تواند در معمـاری عصر دانایی مشارکت نماید . در فرایند این مقاله ضمن معرفی و مرور روش تفسیر زیبای " گـرت مورگان " در مطالعه سازمانها، بـه بررسی و درک نقش استعاره های او پرداخته شده و به بیان مختصر و فشرده آنها رسیده و نقاط قوت وضعف تفکر استعاره ای در خصوص سازمان تبیین می گردد . در خلال بحث نکاتی نیز آورده شده و برخی از موضوعات اندکی بسط یافته است.خلاقیت اساسی و جذاب مورگان در نظاره پرسپکتیوی به ساحت های متضلّع امور ، تحسین برانگیز به نظر آمده و آموزه مهم و تامل بر رویکرد او ایـن است که میتوان از استعاره های متعدد جهت ایجاد طیفی از بینش های رقیب اما مکمل بهره برد و اندیشه و عمـل خـود را برمبنـای نقاط قوت وضعف نظریه های مختلف ترسیم نموده و به جامعیت بیشتر رسید . این مدل در طول مقاله راهنمای مـا برای چرایی و چگونگی ورود به ساحت جدید مهندسی صنایع خواهد بود .