سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدتقی حسین زاده –
محمد کریمی –
مجید قریشی –
منیژه افشاری –

چکیده:

سیستم منابع انسانی مجموعه ای از فرایندهایی است که قادر است برگترین سرمایه یک سازمان و یا شرکت را باالفعل کند، نیاز به کاهش هزینه، ارائه خدمات با کیفیت تر و و تغییر فرهنگی سه عامل اصلی جهت آغاز فعالیت های مهندسی مجدد منابع انسانی هستند، در این راستا به منظور افزایش سرعت و صحت تصمیمات مرتبط با افراد و فراهم آوردن خدمات منابع انسانی به موقع و با کیفیت، فرایندها و سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بسیاری از شرکت ها احتیاج به یک بازنگری اساسی دارد.
موارد فوق نیاز به تغییراتی در جهت بکارگیری بهینه از توانمندی های افراد، افزایش انیزه و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ما را بر آن داشت تا مهندسی مجدد مدیریت منابع انسانی را بعنوان یک راهکار اجرایی در پیش بگیریم.
این حرکت در سال ۱۳۸۶ آغاز گردید و با زوم نمودن روی بعضی از حوزه های منابع انسانی همانند تجزیه و تحلیل شغل، ایجاد انگیزه و مزایا و ارزیابی عملکرد که بیشتر در افزایش راندمان و بهره وری نیروی انسانی موثر میباشند، اهداف مورد نظر تنظیم و برنامه اجرایی جهت نیل به اهداف تبیین گردید.
در بیان این تجربه سعی خواهد گردید ضمن معرفی متدولوژی انتخاب شده از میان متدولوژی های مختلف در زمینه مهندسی مجدد به نحوه پیاده سازی آن در شرکت و همچنین توضیح دستاوردهایی که می تواند برای دیگر شرکت هایی که می خواهند در این مسیر گام بردارند، مفید واقع گردد، پرداخته شود.