سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن احمدی ترشیزی – عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

مقوله مهندسی مجدد فرآیندهاکه بدنبال پیش رفتهای حاصل از بکارگیری مدیریت کیفیت حامع در دهه اخیر توسط کارشناسان و صاحبنظران مدیریت مطرح گردیده یکی از بهترین راه حلهای شفابخش برای سازمانها و بالخصوص سازمانهایی است علیرغم اجرای فرآیندهای جاری و مصوب خود از دستیابی به اهداف و مأموریتهای خویش بازمانده اند . مدیریت امروز با مهندسی مجدد فرآیندها و استفاده از روش های جدید توسعه سیستم های تجاری مبتنی بر تفکر و کاربرد فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی توانسته است فرآیندهای تجاری و روشهای مدیریتی خود را دگرگون و آنان را بنحو چشمگیری بهبود ببخشد و رضایت مشتریان و سودآوری سازمانها را در عرصه رقابت تنگاتنگ جهانی امروز تضمین نماید .
مقاله حاضر نگاهی به مهندسی مجدد فرآیندها با استفاده از متدلوژی مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی که یکی از رایج ترین متدلوژیهای مهندسی مجدد فرآیند ها میباشد دارد . در این متدلوژ ی با توجه به ابزارهایی که سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی نوین اطلاعات می توانند ایجاد کنند ، فرآیندهای جدیدی طراحی می شوند که بتوانند سازمان را به اهداف و مأموریتهای خود نائل و رضایتمندی کامل مشتریان در بازار متنوع امروز جهانی را فراهم آورند . شرکت های مختلف با توجه به کاربردهای استراتژیک IT ، در عرصه گسترده جهانی تجارت امروز، مشاغل و مدلهای تجاری خود را تغییر می دهند، و حتی در صورت لزوم یک تغییر ساختاری در صنعت خود ایجاد می کنند . بررسی امکانات IT و نیروی بالقوه این فناوری در د گرگون کردن توانایی های مؤسسات تجاری، اساس رقابت صنایع در جهان امروز است، بنابراین، فهم چگونگی تحت کنترل درآوردن این توانایی های بالقوه یکی از کلیدهای مهم مدیریتی برای رهبران امروز و آینده است