سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدرضا حجازی –
کامبیز جمشیدی –
رویا رجبی –
فاطمه رناسی –

چکیده:

در این مقاله با نگاهی به فرآیند تجاری ساز به کار رفته در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شکاف های موجود در فرآیند بررسی شدند. مهمترین شکاف شناسائی شده در فرآیند تجاری سازی، شکاف بین مرحله تدوین دانش فنی و تهیه طرح تجاری می باشد. با انجام یک مطالعه تطبیقی ، مدل های مختلفی که در دنیا برای تجاری سازی طرح های پژوهشی استفاده می شوند بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که مدل spin off یک مدل مناسب برای پر کردن شکاف موجود در مرحله میانی فرآیند تجاری سازی موجود می باشد. وظایف یک spin off شناسائی شده و بر مبنای آن یک مدل مفهومی برای فرآیند تجاری سازی ارائه شد. این مدل قادر خواهد بود شکاف های موجود در فرآیند تجاری سازی را پر کند. این مدل مفهومی از مرحله دانش فنی تا بازار را پوشش می دهد. در نهایت ساختار سازمانی مناسب برای پیاده سازی چنین مدلی ارائه شده است.