سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور شیرازی – استادیار دانشکده صنایع ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران. ا
مهدی مهدیار – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، شرکت ایزایران، تهران

چکیده:

در سال های اخیر با فزونی گرفتن رقابت بین تولیدکنندگان و بروز فناوری های نوین، مرزهای بازار دچار تغییر گشت است. این تغییر موجب تغییر در انتظارات مشتری و دگرگونی اهداف، روش ها و اصول فعالیت سازمان هایی که به رضایت مشتری می اندیشند شده است. سازمان ها برای حفظ بقای خودو تضمین آیندهای روشن راهی به جز قبول تغییر و منطقی شدن را ندارند. مهندسی مجدد فرایندها به عنوان یک رویکرد فرایند محور، یکی از شیوه های اعمال تغییر هوشمندانه برای ادامه بقای سازمان سان. این رویکرد با کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت و بهره وری و در نهایت ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها، بهبود عملکرد را به همراه می اورد. در این مقاله ضمن مقایسه تطبیقی روش شناختی های اجرایی مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار، به ارایه یک الگوریتم سیستماتیک با عنوان P3IEI پرداخته می شود. این الگوریتم دارای قدم های استخراج راهبردهای طراحی فرایند، تجزیه و تحلیل فرایند، طراحی مجدد، اجرا، ارزیابی و بهبود مستمر می باشد که از آن برای مهندسی مجدد فرایندهای اداره کمرکات استان فارس استفاده شده است.