سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدکاوه فیاض بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناو
حامد جانزاده – دانشجویکارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناور
مهران سپهری – دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مهندسی مجدد فرایندها به عنوان بازاندیشی بنیادین و طراحی جدید ریشه ای فرایندها برای دست یابی به بهود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساسی چون هزینه، کیفیت خدمات و محصولات و سرعت ارائه آنها تعریف شده است. ارتباط دانشگاه و صنعت پیش نیاز تجاری نمودن تحقیقات و تسریع خلاقیت و توسعه محصولات جدید در جهت کارآفرینی و نوآوری است. با تحلیل انجام شده در رابطه با ساختار ارتباطی دانشگاه و صنعت در مورد دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مشخص گردید که فرایند ارتباط با صنعت بیشترین سهم را در موفقیت دانشکده دارا می باشد. در حال حاضر این فرایند به صورت قطعه-قطعه، سلیقه ای و غیر یکپارچه انجام میگردد. پس از ریشه یابی مشکلات در این حوزه، طرحی برای مهندسی مجدد این فرایند ارائه شده است. در این طرح نقش مسئول ارتباط با صنعت تعریف گردیده و نیز فرایند ارتباط با صنعت در سطح دانشکده به جای دانشگاه انجم می پذیرد. بهره گیری از فناوری اطلاعات نقش مهمی را در اجرایی شدن این برنامه ایفا می نماید. با توجه به شکل کلی و رایج مورد مطرح شده در این مقاله، نتایج این تحقیق در سایر موسسات آموزش عالی و همچنین فرایندهای تعاملی چند- سازمانی ی تواند مفید واقع گردد.