سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا تشیعی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان سمن
عباس تجلی – کارشناس مهندسی مکانیک، معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان سمنا
اندیشه محمودیان – کارشناس بهداشت محیط، شرکت آبو فاضلاب استان سمنان

چکیده:

سابقه هدف: منبع تامین آب آشامیدنی گرمسار رودخانه حبله رود است. آب خام این رودخانه با استفاده از فرایندهای فیزیکی و شیمیایی تصفیه می شود. از سال ۶۸ تاکنون تغییرات خاصی در مراحل تصفیه صورت نگرفته بود و در طی چند سال گذشته شاخص های فیزیکی آب بنحو قابل قبول حذف نمیشدند هدف از ارائه این مقاله بهبود کیفیت آب در قالب اصلاح فرایندهای ته نشینی و انعقاد فیلتراسیون می باشد.
روش اجرا: در این مطلعه ابتدا وضع موحود بطور کامل ، بررسی و آنالیز گردید در طول مدت یک سال با انجام آزمونهای Jar دوز بهینه ماده منعقد کننده تعیین و نسبت به اصلاح واحد انعقاد و لخته سازی بر اساس بار هیدرولیکی جدید اقدام شد. همچنین سرعت جچجریان افقی آب از طریق اصلاح سرریزها در محدوده مطلوب قرار گرفت. سپس تعداد صافی ها از ۸ واحد به ۱۲ واحد افزایش یافت و بسترسازی جدید بر اساس معیارهای طراحی، اجرا شده و در نهایت آزمون های لازم جهت کنترل کیفیت فیزیکی و میکروبی آب صورت گرفت. آزمون شاخص ها شامل کدورت، تعیین E.Coil و HPC بوده است.
نتایج: با اصلاحات ایجاد شده ظرفیت سیستم زلال سازی از ۸۰ لیتر بر ثانیه به ۲۱۸ لیتر بر ثانیه ارتقاء یافت، همچنین زمان ماند مورد نیاز برای حذف موادکلوئیدی از یک روز به دو ساعت تقلیل یافت. علیرغم تغییرات بار هیدرولیکی میزان شاخص کدورت در خروجی ته نشین ثانویه از ۱۸ NTU به ۱۲NTU کاهش یافت. میزان کدورت در خروجی صافیها از NTU 7-10 به کمتر از ۱/۵ کاهش یافت.
بحث و نتیجه گیری: فرایندهای انعقاد و لخته سازی و ته نشینی در افزایش راندمان تصفیه بسیار موثر می باشند و بهینه سازی این مراحل با تغییر در بار هیدرولیکی و سازه اجرا شده می تواند ظرفیت تصفیه را بنحو چشمگیری ارتقاء دهد. مطالعات نشان داد طراحی مناسب سازه های اختلاط سریع و آرام، همچنین تغییر و اصلاح میزان بار هیدرولیکی به واحدهای یاد شده می تواند تاثیر کاملاً مستقیم در ایجاد قلوک های بهتر و ته نشینی سریعتر مواد منعقد شده را بدنبال داشته باشد. بهره برداری فرایندهای انعقاد و لخته سازی را بهبود خواهد بخشید.