سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسن مجتبائی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه خلاقیت و نوآوری صنعتی

چکیده:

با توجه به رشد سریع دانش بشری در ابعاد مختلف و تعامل بین آنها که انواع محصولات جدیدی را به دنبال داشته است امکان ارائه طرح های نو و جدید در سازمان با امکانات محدود میسر نبوده، گاها مانع از رشد و توسعه سازمان گردیده و موجب تاثیرات منفی در عملکرد آنها شده است، از طرفی محققین واحدهای تحقیق و توسعه به دلیل رویکردهای سنتی، می بایست تلاش زیادی جهت دستیابی به راه حل مسائل بنمایند. یکی از ابارهای که با رویکرد نوین و سیستماتیک، می تواند تاثیر فوق العادی جهت دستیابی به راه حل ها و حتی ارائه طرح های ایده آل در این خصوص بنماید، دانش خلاقیت شناسی TRIZ می باشد. در این مقاله مولف ابتدا تعاریفی از تحقیق و توسعه معرفی اجمالی از دانش خلاقیت شناسی نوآوری نظام یافته TRIZ را بیان نموده و سپس به ابعاد مختلف از کاربرد ها و نقش توام تحقیق و توسه و TRIZ به منظور افزایش نوآوری در سازمان می پردازد.