سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر شجاعی –

چکیده:

در این کار، رفتار نانوکامپوزی تهای لاستیک آکریلونیتریل بوتادین / رزین فنولیک و نانوآلومینا بررسی شده است . بررسی ها نشان داد که سایش آمیزه های لاستیکی از آمیزه های لاستیک / رزین کمتر است . به علاوه، با افزودن نانوآلومینا، سایش آمیزه های لاستیک و لاستیک / رزین به نسبت آمیزه های بدون فیلر کمتر شده است .اما با افزایش میزان فیلر، افزایش در سایش مشاهده می شود . با افزودن نانوآلومینا به آمیزه های لاستیک، دانسیته اتصالات عرضی تغییرات قابل توجهی ندارد . نتایج تست رئومتری نشان داد که رزین و نانوآلومینا در آمیزه لاستیک آکریلونیتریل، مدت زمان پخت را کاهش می دهند . برای بررسی بیشتر تأثیر فیلر، نانوآلومینای عامل دارشده استفاده شده و تأثیر آن در سایش بررسی گردیده است.