سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسرافیل عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
روح الله رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
قاسمعلی عمرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

خانه محل آسایش و مامن انسان ها است و افراد در هر جا معه ای بسته به شرایط سنی. شغلی وغیره ساعات متفاوتی را درخانه های خود به سر می برند و فعالیت هایی را نیز در جهت رسیدن به سطح مطلوبتری از رفاه یا حفظ شرایط فعلی انجام می دهند. که این حضور د رخانه و فعالیت های صورت گرفته و نیز ابزار و لوازم مورد نیاز برای آن، افراد را در معرض مواد و اشیایی قرار می دهد که در مواردی می توانند برای فرد یا محیط زیست انسان ایجاد خطر نموده و در صورت فقدان تدابیر ایمنی و عدم پیشگیری، سبب آسیب به سلامتی فردی یا زیست محیطی گردند.از جمله این مواد می توان به موادی اشاره کرد که ازآنها با نام مواد زاید خطرناک خانگی یاد می شود. یک ماده خطرناک خانگی در استفاده، ذخیره یا هنگام دفع، تهدیدی برای سلامتی انسان یا محیط زیست پیش می آورد.
بدیهی است شناسایی هر چه بیشتر خصوصیات خطر زایی در مواد خانگی و همچنین مواد خطر زای خانگی می تواند گامی در جهت پیشگیری یا کاهش میزان خطر این مواد و افزایش سطح ایمنی منازل باشد.