سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
لیلا نژادملایری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:
مهندسی ارزش یک تکنیک مدیریتی است که به جای تمرکز بر روشها بر هدف متمرکز است و تلاش می کند با بهبود طراحی ضمن کاهش هزینهها و زمان، ارزش محصولات موردنظر را افزایش دهد و هدف آن در پروژههای عمرانی حداکثرسازی کارایی و اثربخشی است. از آنجا که بسیاری از پروژههای عمرانی با تاخیر در پیشرفت، کمبود بودجه و سرانجام اجرای ناقص مواجه میشوند بکار گیری مهندسی ارزش در این پروژهها ضمن کاهش هزینهها و مدت زمان اجرای پروژه در نهایت باعث ارائه محصولی با کیفیت میگردد. مسکن مهر از جمله پروژههای عمرانی ملی است که با هدف کمک به تهیه مسکن افراد کم درآمد در جامعه شکل گرفتهاست. اجرای مهندسی ارزش در این پروژهها باعث کاهش هزینههای غیرضروری، اتمام به موقع پروژه و در نهایت تحویل محصولی با کیفیت و باارزش خواهدشد. در این تحقیق سعی خواهد شد با تکیه بر متدولوژی مهندسی ارزش، زمینههای بهبود در اجرای پروژه های مسکن مهر، مشخص گردد