سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
سوده نصرالله – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، تهران شهرک غرب فاز ۴ خیابان فلامک شمالی کوچه پنجم پلاک ۷۳

چکیده:
مهندسی ارزش، مجموعهای متشکل از چندین روش فنی است که با بازنگری و تحلیل اجزای کار، قادر خواهد بود، اجرای کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد. به منظور تحقق اهداف مهندسی ارزش، تحلیل درست هزینه و عدمقطعیت آن اهمیت بالایی دارد. در این مقاله با استفاده از شبکههای بیزین BNs -روشی جدید در مدلسازی ریسک- مدلی احتمالی ارایه گردیده است که توانایی تحلیل ریسک هزینه و موازنه آن با شاخصهای عملکرد سازمانی را دارد. روش پیشنهادی ضمن کمی کردن عدم اطمینان در هزینه محصول، قادر است مکانیسم مناسبی جهت مدل کردن عوامل و روابط پیچیده از قبیل عوامل علی مشترک، استفاده مناسب از نظرات خبره، اصلاح و به هنگامسازی احتمالات با استفاده از یادگیری از مشاهدات ارائه کند