مقاله موازنه فراگير: الگوي تحليل نقش قوميت بر سياست خارجي با تاكيد بر خاورميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: موازنه فراگير: الگوي تحليل نقش قوميت بر سياست خارجي با تاكيد بر خاورميانه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست خارجي
مقاله قوميت
مقاله موازنه قوا
مقاله موازنه فراگير
مقاله خاورميانه
مقاله گروه هاي قومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق پناه جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واقع گرايي و نو واقع گرايي به عنوان رهيافت مسلط بر مطالعات روابط بين الملل و سياست خارجي با تاكيد بر دولت گرايي و غلبه دادن عنصر ساختار به جاي بازيگران در نظام بين الملل نقشي براي تاثيرگذاري قوميت و گروه هاي قومي بر سياست خارجي دولت ها قائل نمي شود. در حالي كه با پايان جنگ سرد شاهد گسترش تاثيرگذاري متغير گروه هاي قومي بر ترتيبات امنيتي سيستم هاي تابع و نظم هاي منطقه اي به ويژه در خاورميانه هستيم. اين مقاله با بررسي ناكارآمدي تبيين نظريه موازنه قواي سنتي در تبيين اين روند رو به گسترش، نظريه «موازنه فراگير» را به عنوان الگوي بديل جهت تحليل نقش و تاثيرگذاري قوميت و گروه هاي قومي بر سياست خارجي با تاكيد بر خاورميانه عرضه مي دارد.