مقاله موازنه فراگير: چارچوبي تحليلي براي تبيين نقش و تاثير قوميت بر سياست خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: موازنه فراگير: چارچوبي تحليلي براي تبيين نقش و تاثير قوميت بر سياست خارجي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واقع گرايي
مقاله موازنه قوا
مقاله موازنه فراگير
مقاله سياست خارجي
مقاله قوميت
مقاله گروه هاي قومي
مقاله خاورميانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق پناه جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واقع گرايي و نوواقع گرايي به عنوان رهيافت مسلط بر مطالعات روابط بين الملل و سياست خارجي با تاکيد بر دولت گرايي و غلبه عنصر ساختار بر نظام بين الملل، قائل به نقش و تاثير قوميت و گروه هاي قومي بر سياست خارجي دولت ها نيست. در حالي که با پايان جنگ سرد، شاهد گسترش تاثيرگذاري متغير قوميت بر ترتيبات امنيتي سيستم هاي تابع، به ويژه خاورميانه هستيم. نوشتار حاضر با تشريح ناکارآمـدي تبيين رئاليستي کلاسيک در تحليـل اين روند رو به رشد، نظريه موازنه فراگير را به عنوان الگوي مناسب براي توضيح تاثير قوميت و گروه هاي قومي بر سياست خارجي دولت ها، به ويژه در خاورميانه عرضه مي نمايد.