سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرعلی خسروی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپوتر، دانشگاه صنعتی شریف
محمد قدسی – استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از مسائل کلاسیک هندسه محاسباتی مثلث بندی دلانی میباشد که الگوریتم های مختلفی برای آن ارائه شده است یکی از این الگوریتم ها الگوریتمDeWall اس ت که از نوعی روش تقسیم و حل استفاده مینماید، ویژگی اصلی اینالگوریتم در اینست که میتوان آنرا بسادگی به ابعاد بالاتر بسط داد، دراین مقاله راهکاری برای موازی سازی الگوریتمDeWall که برای حل مسئله مثلث بندی دلانی بکار میرود ارائه خواهیم کرد. این راهکار با استفاده از تقسیم نقاطصفحه به زیربلوک های مختلف و مثلث بندی آنها بصورت جداگانه و موازی با استفاده از الگوریتم فوق میباشد و علاوه برسادگی دارای بازدهی نسبتا بالا میباشد. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم برروی تعداد زیاد نقاط و با توزیع یکنواخت قابل قبول میباشد.