سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شادی آشنایی – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
نرگس سیمجور – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در داده کاوی نمایشی ناشن دادن وضعیت داده هابه کاربر از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینمساله که نمایش مجموعه داده ها به انسان بر روی فضای با بیش از ۳ بعد امکان پذیر نیست، مرحله ای در داده کاوی نمایشی به نگاشت فضای داده ای روی فضایی با ابعاد کوچکتر تخصیص می یابد. یکی از روشهای مطرح شده برای حل اینمساله الگوریتم Spring است که ما در اینجا به موازی سازی آن پرداختیم. به این ترتیب: پیچیدگی زمانی الگوریتم Spring باm مرحله تکرار، درفضایی با n داده از O(mn2) به O(mlogn) روی ساختار EREW PRAM و به O(m) روی ساختار CRCW PRAM کاهش یافته است. در ادامه مقاله، با اشاره به نحوه به کارگیری خوشه بندی سلسله مراتبیدر الگوریتم Spring به چگونگی کاهش تعدادمراحل تکرار این الگوریتم تا رسیدن به همگرایی پرداخته ایم.