سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عصمت مومنی – کارشناس آموزش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

چکیده:

آموزش کاربران با هدفتوانمند ساختن استفاده کنندگان در شناسایی، دسترسی و استفاده از اطلاعات و منابع و امکانات فراهم شده یک رکن مهم در کتابخانه های بزرگ است. کتابخانه آستان قدس رضوی با دارابودن گنجینه های مکتوب دیداری، شنیداری و الکترونیکی و حجم قابل ملاحظه ای از طیف گوناگونمراجعان درصددگذر از یک کتابخانه سنتی به یک مرکز دانش رسانی است و یکی از ویژگی های مرکز دانش رسانی به استقلال رساندن مراجعان در کسب اطلاعات می باشد.
این مقاله گزارشی است از فعالیتهای انجام شده جهت اموزش مواد اطلاعاتی و استقلال بخشیدن به مراجعان که سعی شده چارچوب نظری برنامه ریزی، مشکلات مفهومی و دیدگاهی نسبت به سواد اطلاعاتی ، مشکلات اداری و مالیراهکارهای این سازمان بیان شود.
نتایج ارزیابی های حاصل از تشکیل دوره های اموزی در کتابخانه ها، به شرح زیر است:
– آموزش کاربران باید به عنوان یک وظیفه نوین کتابخانه ها تلقی شود؛
– آموزش کاربران یک کار جاری و مداوم باشد؛
– آموزش کاربران همیشه رو به بهسازی باشد؛
– نتایج آزمون باید به سایر کتابخانه ها انتقال داده شود.