مقاله موانع آموزش باليني و ارايه راهکارها در جهت ارتقا کيفيت آموزش در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اراک ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: موانع آموزش باليني و ارايه راهکارها در جهت ارتقا کيفيت آموزش در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اراک ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش باليني
مقاله دانشکده پزشکي
مقاله موانع
مقاله کيفيت
مقاله راهکارها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنبري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شناسايي مسايل موجود در آموزش باليني و اقدام براي اصلاح آن موجب ارتقا کيفيت خدمات پزشکي خواهد گرديد. اين پژوهش نيز در اين راستا انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي در سال ۱۳۸۷ ديدگاه کليه کارآموزان و کارورزان پزشکي که حداقل ۲ بخش باليني ماژور را در دانشگاه علوم پزشکي اراک گذرانده بودند از طريق پرسش نامه ۵۶ سوالي پيرامون موانع از ۶ بعد مکان هاي آموزش، امکانات محيط آموزشي، روش هاي ارزشيابي، شيوه هاي ياددهي، همکاري پرسنل بهداشتي درماني و نيز نحوه برنامه ريزي آموزش باليني مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: وضعيت آموزش باليني از ديدگاه کارآموزان و کارورزان پزشکي به ترتيب با ميانگين ۴۱ و ۴۸ درصد در حد متوسط ارزيابي گرديد. کارآموزان وضعيت روش هاي ارزشيابي باليني را با ميانگين ۲۸٫۷ درصد و کارورزان با ميانگين ۳۲ درصد و کيفيت استفاده از مکان هاي آموزش باليني را به ترتيب با ميانگين ۲۹٫۳ و ۳۱٫۷ درصد در حد ضعيف ارزيابي نمودند. وضعيت روش هاي آموزش باليني، امکانات محيط آموزشي، همکاري پرسنل و نيز برنامه آموزش محتواي باليني در حد متوسط ارزيابي شد.
نتيجه گيري: اين پژوهش بر تعيين دقيق تجارب يادگيري، به کارگيري روش هاي آموزشي مناسب، انجام ارزيابي هاي تکويني به طور مستمر، استفاده از محيط هاي شبيه سازي شده و مکان هاي آموزشي متناسب با شرايط کاري آينده فارغ التحصيلان و ارتقا سطح انگيزش دانشجويان به عنوان استراتژي هاي اثر بخش در جهت ارتقا کيفيت آموزش پزشکي تاکيد مي نمايد.