مقاله موانع اجراي آموزش به بيمار از ديدگاه پرستاران و مديران پرستاري شاغل در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۶۰ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: موانع اجراي آموزش به بيمار از ديدگاه پرستاران و مديران پرستاري شاغل در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي بابل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع آموزش به بيمار
مقاله پرستاران
مقاله مديران پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزنژاد پروين
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: