مقاله موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي صادرات زعفران ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۱۴ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي صادرات زعفران ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست تجاري
مقاله تعرفه گمرکي
مقاله موانع تجاري غيرتعرفه اي
مقاله بازار جهاني
مقاله ايران و زعفران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ميرعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: پرمه زورار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با محوريت تعرفه گمرکي و موانع تجاري غيرتعرفه اي اعمال شده بر صادرات زعفران ايران بر اساس جديدترين اطلاعات قابل دسترس (۲۰۰۶) به انجام رسيده است. از دسته بندي تعرفه گمرکي کشورها در بازار جهاني نتيجه مي شود بازترين بازارها (دسترسي آسان به بازار داخلي) از آن کشورهاي توسعه يافته و اقتصادهاي باز وارد کننده اصلي زعفران است. از هشت کشوري که بيشترين واردات در بازار جهاني زعفران را دارند، نرخ تعرفه اتحاديه اروپا، آمريکا، عربستان، سوئيس، تايوان، ژاپن، آرژانتين و امارات پايين بوده است و عمده واردکنندگان از جمله اتحاديه اروپا و آمريکا زعفران را با حداقل نرخ تعرفه وارد کرده اند. در مقابل، بسياري از کشورهاي توسعه نيافته و اقتصادهاي بسته اي که واردکننده مهم زعفران نبوده اند، نرخ تعرفه بالايي را وضع کرده اند. در بازار جهاني زعفران، بالغ بر ۴۵ کشور بر واردات زعفران موانع تجاري غيرتعرفه اي وضع کرده اند. اين موضوع گوياي آن است که افزون بر تعرفه ورودي، بسياري از کشورها بر واردات زعفران موانع تجاري غيرتعرفه اي اعمال کرده اند. تنها ژاپن و اتحاديه اروپا تعرفه پلکاني بر واردات زعفران اعمال کرده اند. دامنه تعرفه گمرکي ژاپن ۰-۳٫۶ درصد و اتحاديه اروپا ۰-۸٫۵ درصد بوده است.
بالاترين نرخ تعرفه (MFN) در واردات بازار جهاني زعفران به ايران تعلق دارد. ايران با وجود آن که قسمت اعظم توليد و صادرات جهاني زعفران را در اختيار دارد و در توليد و صادرات اين محصول از مزيت طبيعي و نسبي بالايي برخوردار است اما ايران بالاترين نرخ تعرفه وارداتي (۱۰۰ درصد) را در بازار جهاني زعفران اعمال کرده است. پس با هدف حمايت از مزيت رقابتي کشور در صادرات زعفران، تجديدنظر و کاهش نرخ تعرفه وارداتي اين محصول ضرورت دارد.