سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد اقدسی – دانشیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
پرستو شاه سمندی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مهم ترین چالش هایی است که سازمان ها هنگام پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان با آن روبرو هستند، موانع تغییر و مدیریت آن می باشد. در صورتی که پیش نیازهای لازم در برنامه تغییر برنامه ریزی منابع سازمان گنجانده نشود، فرایند تغییر با مانع روبرو می شود و این امر می تواند موجب کند شدن و یا شکست آن شود. بنابراین از عوامل موفقیت برای پیاده سازی سیستم های سازمان، آمادگی برای تغییر و تحول می باشد، اینکه مدیران علاوه بر مسائل فنی پروژه، چه مسائل موثری را برای پذیرش این تغییرات در نظر داشته باشند. روش انجام این تحقیق، مطالعه موردی کیفی ست و موضوع مورد مطالعه، پروژه برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت ذوب آهن اصفهان می باشد. در ای تحقیق ابتدا فرایند تغییر برنامه ریزی منابع سازما ن درک گردیده و مشخصات آن بر اساس سه مرحله قبل از پیاده سازی، دوران پیاده سازی و پس از آن پیاده سازی دسته بندی شده است. سپس داده های کیفی جمع آوری شده از طریق موردکاوی با یکدیگر مقایسه و موانع و مشکلات اصلی در طول اجرای پروژه شناسایی شده است. پس از آن حول ۷ محور آموزش، رهبری، ساختار سازمانی، منابع انسانی، مشاور خارجی، سیستمی و برنامه ریزی دسته بندی گردیدند. در این میان از دیدگاه پاسخ دهندگان کافی نبودن آموزش و فرهنگ سازی مشکل اصلی در پیشرفت پروژه می باشد.