مقاله موانع رشد بيمه زلزله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: موانع رشد بيمه زلزله
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه
مقاله زلزله
مقاله بيمه زلزله
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسايي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: براتي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: در اين مقاله علل عدم رشد بيمه زلزله در شهر تهران به منظور شناخت موانع موجود براي گسترش اين نوع پوشش بيمه اي بررسي شده است.
روش: پژوهش حاضر توصيفي ـ پيمايشي از نوع شاخه ميداني است. روش نمونه گيري از نوع نمونه گيري تصادفي ساده و با استفاده از ابزار پرسشنامه در حجم ۴۰۰ نمونه است.
يافته ها و نتايج: مهمترين عوامل مرتبط با بر خريد بيمه نامه زلزله به شرح زير مي باشد:
ـ پايين بودن سطح درآمد خانوار ها؛
ـ عدم پذيرش بيمه به عنوان يك ضرورت در زندگي؛
ـ عدم آشنايي و اطلاع كافي از وجود بيمه نامه زلزله؛
ـ ذهنيت منفي مردم در باره پيشينه منفي شعبات شركت هاي بيمه در پرداخت خسارت ها.