مقاله موانع سازمان دهي اثربخش كانون هاي تفكر راهبردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت راهبردي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: موانع سازمان دهي اثربخش كانون هاي تفكر راهبردي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كانون تفكر راهبردي استراتژيک
مقاله تصميم سازي
مقاله خط مشي هاي عمومي
مقاله سازمان دهي
مقاله موانع
مقاله مسايل سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاجوردي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: خائف الهي احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: متقي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي ارتقاي كيفيت خط مشي هاي عمومي و افزايش ظرفيت آن، كانون هاي تفكر راهبردي نقشي اساسي دارند و نحوه سازمان دهي آن ها يكي از عوامل تعيين كننده اين نقش است. لذا براي شناخت سازمان دهي متناسب با اهداف كانون هاي تفكر راهبردي و ساير شرايط متغير محيطي، اقتصادي، اجتماعي و … ضرورت دارد تا در دوره هايي معين در سازمان دهي آن ها بازنگري شود و در هر بازنگري موانعي كه در كاهش اثربخشي كانون ها بيشترين نقش را دارند شناسايي شوند و با رفع آن ها، رقابت و تلاش كانون هاي تفكر راهبردي براي ارتقاي ظرفيت خط مشي هاي عمومي افزايش يابد. در اين راستا براي شناخت سازمان دهي اثربخش كانون ها، موانع سازمان دهي آن ها، از طريق ادبيات تحقيق و مباني نظري آن احصا و در قالب پرسشنامه اي بين نمونه اي از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها توزيع شد. نتايج تحقيق كه از آزمون تي و فريدمن به دست آمده است، نشان مي دهد كه برخي موانع مهم ترين تاثير را در عدم اثربخشي سازمان دهي آن ها دارد. همچنين بين سازمان دهي كانون ها و اثربخشي آن ها رابطه مستقيم و قوي وجود دارد. از سوي ديگر سه عامل نيز به عنوان موانع سازمان دهي اثربخش كانون ها تلقي نشده و مورد تاييد قرار نگرفته اند كه در بحث و نتيجه گيري به آن ها پرداخته مي شود و در انتها نيز پيشنهادهاي تحقيق ارايه مي گردد.