مقاله موانع عمده توسعه پژوهش محوري در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: موانع عمده توسعه پژوهش محوري در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان کرمان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه
مقاله توسعه
مقاله پژوهش
مقاله موانع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيرگر هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: محمدطهراني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي موانع عمده توسعه پژوهش محوري در واحدهاي دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسلامي استان کرمان انجام شد. به اين منظور نمونه اي به حجم ۲۵۰ نفر از اعضاي هيات علمي (۱۷۰ مرد و ۸۰ زن) و نمونه اي به حجم ۳۸۰ دانشجو (۲۰۰ دختر و ۱۸۰ پسر) از واحدهاي مختلف منطقه ۷ دانشگاه آزاد اسلامي به طور تصادفي انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه ۲۹ ماده اي که به همين منظور طراحي شده بود، مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل از بررسي نشان داد که از نظر اعضاي هيات علمي واحدهاي دانشگاهي مورد مطالعه به ترتيب: ۱- موانع اجتماعي و فرهنگي (۶۷٫۷۵ درصد)، ۲- کمبود امکانات اقتصادي و مالي (۶۷٫۵ درصد)، ۳- موانع اجرايي و اداري (۵۶٫۷۵ درصد) مهمترين موانع توسعه پژوهش محوري در واحدهاي دانشگاهي هستند. از نظر دانشجويان مهمترين موانع توسعه پژوهش محوري در واحدهاي دانشگاهي عبارت بودند از: ۱- کمبود امکانات اقتصادي و مالي (۸۴٫۱۰ درصد) ۲- موانع اجرايي و اداري (۵۹٫۳۵ درصد) ۳- موانع اجتماعي و فرهنگي (۵۴٫۵۵ درصد). در اين بررسي همچنين مشخص شد که عوامل مربوط به اعضاي هيات علمي از نظر دانشجويان و اعضاي هيات علمي به ترتيب ۳۹٫۵ درصد و ۳۷ درصد به عنوان مانعي جدي در مسير توسعه پژوهش محوري واحدهاي دانشگاهي به حساب نمي آيند. اين يافته ها با يافته هاي بررسي هاي ديگر مربوط به موانع توسعه پژوهش محوري همخواني نسبي دارند.