سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد مومنی – کارشناس ارشد، جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز گ

چکیده:

تقریبا دو سال از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی می گذرد. با ابلاغ این اصل، دولت تنظیم و تعریف شده و در بستر رشد بخش خصوصی و نیز شرایط حضور واقعی دو بخش دیگر آن طور که در قانون اساسی مشخص شده فراهم آمده است. این در حالی است که برای برون رفت کشور از بی برنامه گی و یا حداقل تدوین یک برنامه دارز مدت، سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ترسیم شده و ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی را ایجاب می نماید. طبق بندهای الف_ب و ج ابلاغ شده و در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی و تعاونی در تمام فعالیت هایی که در انحصار دولت است به عنوان رقیبی جدی وارد صحنه شود.