سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کتایون تقی زاده – استاد مدعو دانشکده معماری

چکیده:

تکنولوژی و مظاهر آن به دلیل بروز و ظهور عینی اش هرگز نتوانست از اذهان و دیده تیزبین بشر امروزی چهره بپوشاند. جوامع گوناگون بر خوردهای یکسانی با این پدیده نداشتند. برخی از گذشته های دور با کنجکاوی و خرد ورزی عجیبی به آن نگریسته و به علم و تکنولوژی چنگ انداختند، بخش عظیمی نیز با گرفتار آمدن در چنبره افسون به مستی و خواب آلودگی بازار مصرف دچار شدند. قدرت و پیشرفت هر جامعه ای به امکانات و قدرت بهینه سازی وسایل این پیشرفت نیاز دارد و به جاعه شناسی نوین کاملا این مسئله را روشن کرده که پیشرفت اقتصادی، علمی و تکنولوژیک همراه رعایت کلیه آرمان های فرهنگی، قابل تدوین بوده و ضرورت داشتن قدرت مقابله فرهنگی – اجتماعی کافی در پرده ارتباطات جهانی بدون عبور از سیطره دست یابی به کلیه ابزار فنی روز غیر ممکن میباشد. مطالعه تاریخ و سیر تکنولوژی در جهان کاملا این مسئله را هموار نموده که پیدایش امکانات جدید، همراه خودب سیاری اندیشه های نوین را به همراه داشته و ارتباط فنی با تفکر نمی تواند در زمینه ای انتزاعی قرار گیرد و پیوند درست آن موجب رونق در بسیاری از امور کشور و یا تمدنی است که امر معماری، جاده، پل سازی و … در این دسته رویکرد قرار دارد. از آنجا که رشته معماری با ساخت و ساز ارتباط مستفیم دارد، نمحوه شکل گیری بهین کالبد اجرایی، وابسته به مواد و مصالح، تکنولوژی عمومی و نیروی انسانی ماهر بوده که در این نوشتار مقول تکنولوژی مدنظر قرار داشته و برخی عوامل تشکیل دهند آن و همچنین موانع و تنگناهای توسعه تکنولوژی در صنعت ساخت و ساز در ایران بررسی می گردد.