سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود منظر – استادیار دانشگاه امام صادق ( ع)
مرتضی فخاری – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

عدم تکافوی منابع مالی دولتی جهت تامین تقاضای فزاینده انرژی الکتریکی در کشور و عدم مشارکت بخش خصوصی داخلی یا خارجی در زنجیره عرضه انرژی میتواند در آینده نه چندان دور به مانع جدی در مقابل توسعه زیرساخت های مورد نیاز بخش برق مبدل شود . از سوی دیگر، یارانهای بودن قیمت انرژی الکتریکی، انگیزه چندانی برای مصرف منطقی برق ایجاد نمیکند و موجب میشود بهینه سازی مصرف برق در کشور مورد کم توجهی قرار گیرد . همچنین کمبود منابع مالی جهت تامین مالی بهینه سازی، روند توسعه این صنعت در کشور را با کندی مواجه ساخته است . گسترش شرکت های خدمات انرژی ( اسکو ) ۱ سیاست جدیدی است که طی دهه های اخیر در کشورهای توسعه یافته و بعضا کشورهای در حال توسعه جهت گسترش اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی مورد توجه قرار گرفته است . در این مقاله، ضمن بررسی موانع تأمین مالی بهینه سازی انرژی الکتریکی به معرفی الگوی اسکو به عنوان یک راه حل خواهیم پرداخت .