سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدعلی فیض پور – عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
بابک ده موبد – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده:

در دنیای امروز بیشتر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی هستند و یکی از دلایل عمده اهمیت فزاینده نوآوری وجود رقابت بین کشورهای مختلف در حال توسعه است. همچنین بنگاه های کوچک و متوسط بستر توسعه کارآفرینی، نوآوری و سایر رویه های مخاطره آمیز مهیا کننده زیر ساخت رشد طولانی مدت پویا و پایدار تلقی شده و از این طریق بیش از ۹۰ درصد از تجارت جهانی و ۵۰ تا ۶۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده اند.
این مقاله به بررسی موانع و زمینه های نوآوری در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع نساجی و کانی غیرفلزی به عنوان دو صنعت پیشتاز در استان یزد و با توجه به درصد بالای اشتغال این دو صنعت (به ترتیب ۳۵ و ۲۲ درصد اشتغال کل صنایع استان) می پردازد.
نتایج حاصل از پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ۴۵ درصد بنگاهها در نمونه مورد مطالعه نوآور بوده اند. از نظر مدیران این بنگاه ها زیر ساخت ارتباطات و موسسات مالی بیشترین تاثیر را بر بروز نوآوری خواهد داشت. از سوی دیگر عدم دسترسی به امکانات مالی، عدم وجود نیروی انسانی متخصص و عدم وجود بازار کافی برای محصولات جدید عمده ترین موانع نوآوری در بنگاه های مورد مطالعه محسوب می گردد. شرکت در نمایشگاه های ملی، توجه به نظریات مشتریان، قرار گرفتن در شهرک های صنعتی و حمایت مدیریت ارشد عمده ترین زمینه نوآوری را تشکیل می دهد.