سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد نقی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی
رضا نقی زاده – مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

اگر کشورها می خواهند که از قافله تکنولوژی ها و دانش پیشرفته و نوین عقب نمانند می بایست قادر باشندتا تکنولوژی ها و دانش مورد نیاز خود را بدست آورند.لذا بایستی تصمیماتی اتخاذ کنند که در فعالیتهای طراحی استراتژی و برنامه ریزی یک سازمان مورد استفاده قرار بگیرد. استراتژی های ملی و بنگاهی ویژه در حوزه تحقیق و توسعه ، اثری عمیق بر وضعیت رقابتی صنعت در هر کشوری دارد.
در این میانکشورهای در حال گذاربه سمت صنعتی شدن یا به بیان دیگر کشورهای در حال توسعه ، بایستیبا استفادهاز ابزار تحقیق و توسعه بتوانند قابلیتهای فنی و علمی خود را ارتقا داده تا بتوانند فاصله تکنولوژیکی خود با کشورهای صنعتی را جبران کنند. اما در این راهمشکلات بسیاری بر سر راه کشورهای در حال توسعه می باشدکه ناشی از یک سری ساختار های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موجود در این کشورها می باشد.در این مقاله سعی شده است تا با اشارهبه برخیاز این مشکلاتراهکارهایی نیز در جهت بر طرف سازی آنها ذکر شود.