سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش سراسری بورس الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر حمیدی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدمهدی حمیدی زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مانی شریفی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

مسلماً هر پدیده نو باید با فرهنگ بکارگیری آن همراه شود تا پدیده مذکور بتواند دوام و بقا یافته و پیشرفت کند . عموم مردم در ایران اهمیت سرمایهگذاری در اوراق بهادار، نحوهی صحیح این کار، شیوههای آسان دسترسی به بازار و مزایای چنین سرمایهگذاری را هنوز به طور کامل درنیافتهاند . فعالسازی بورس الکترونیک دارای مشکلاتی به مراتب بیشتر و در سطحی بالاتر از بورس سنتی میباشد . در راستای شناسایی موانع پیشروی بورس الکترونیک نگارندگان ابتدا عمدهترین موانع اجرای بورس در ابعاد زمینهای، ساختاری ومحتوایی را شناسایی نموده، سپس سطح تأثیر هر یک از ابعاد بر اجرای بورس الکترونیک با روش AHP و مطابق نظر خبرگان مشخص گردیده و در پایان با توجه به اهمیت ابعاد و ضریب تأثیر آنها در اجرای بورس راهکارهای مقدماتی ارائه شده است.