سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناصر سلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

خودروهای دیزل بخش مهمی از سیستم حمل و نقل را شامل می شوند و این سیستم به عنوان یکی از ضروریات جوامع مدرن صنعتی امروزی به حساب می آید. ویژگی های مطلوب اقتصادی و فنی، مطمئن بودن، سادگی، استحکام دراز مدت و رانش پذیری مناسب برخی از مزایای این موتورها را در بر می گیرد. این موتورها بخش قابل توجهی از سوخت های فسیلی را نیز مصرف می کنند و از عوامل اساسی در آلودگی محیط زیست به ویژه مناطق شهری محسوب می شوند. محدودیت منابع نفتی و معضلات جدی زیست محیطی انگیزه های مهمی در جستجو برای سوخت های جایگزینی مناسب در برخی از کشورهای جهن بوده ند. جایگزین ایده آل برای نفت گاز باید بتواند مزایای مهم موتورهای دیزل را حفظ کند. بکارگیری دیدگاه سوخت دوگانه مصرف نفت گاز را کاهش می دهد. این امر با جتیگزینی بخش عمده نفت گاز تزریق شده به موتور (تا حدود ۹۰%) با گاز طبیعی پیش مخلوط شده با هوای ورودی محقق می شود. نسبت پایین تر کربن به هیدروژن در گاز طبیعی در کنار راندمان مناسب موتور دیزل، میزان دی اکسید کربن خروجی را حدود ۱۵% کاهش می دهد. این مساله گام مثبتی در کاهش اثر گلخانه ای به حساب می آید. از سوی دیگر احتراق پاکیزه سوخت دوگانه به آلودگی کمتر روغن روان کننده منجر می شود که به این ترتیب به دلیل افزایش کارایی سیستم روانسازی، فاصله میان تعمیرات اساسی مورد نیاز موتور طولانی تر خواهد شد.