سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر شریعتمداری – استادیار گروه مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی ، دانشکده مهندسی عمران ، دا
محمدسعید ترابی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و
علیرضا عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو ت

چکیده:

منطقه صنعتی چرمشهر تهران در ۲۷ کیلومتری جنوب ورامین به مساحت ۶۷۰ هکتار و برروی سفره آبی دشت ورامین قرار دارد ۸ متر و جنس زمین از نوع رسی می باشد. از آنجا که عمق آب زیرزمینی در این منطقه – که عمق آب زیرزمینی در این منطقه ۴ بسیار بالا است و نظر به احتمال آلودگی سفره دشت ورامین ، دستیابی به حداقل ضریب هیدرولیکی و حداکثر جذب آلاینده برای پوشش های کف محل دفن یک ضرورت اصلی می باشد که در این تحقیق با مطالعه برروی عناصر موجود در داخل خاک ، اقدام به شناسایی عناصر مهم و اثر گذار بر جذب روی محلول حاصل از شیرابه زائدات چرم سازی گردیده است که پس از انجام آزمایشات و آنالیز و تحلیل آماری مشخص شد که از بین ده عنصر آهن ، کروم ، مس ، روی ، آلومینیوم ، منگنز ، سدیم ، کلر ، گوگرد و فسفر موجود در ۱۵ نمونه خاک تهیه شده از مناطق مختلف کشور، عنصر آلومینیوم دارای تاثیر در جذب روی محلول می باشد که فرمول پیش بینی کننده و میزان همبستگی R2 برای آن مشخص و تعیین گردید که با استفاده از این رابطه می توان میزان جذب پوشش های کف محل دفن را برای خاکهای اطراف هر چرمسازی تعیین و سپس اقدام به انتخاب بهترین گزینه به منظور ممانعت از نشت روی به محیط اطراف و به خصوص آبهای زیر زمینی نمود .